Upit Newton Isaac, pronađeno natuknica: 30

London

London (engleski izgovor [lʌ'ndən]), glavni i najveći grad Engleske i prijestolnica Ujedinjenoga Kraljevstva ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

međudjelovanje

međudjelovanje (interakcija), u fizici, utjecaj jednoga fizikalnoga sustava na drugi koji dovodi do ...

nebeska mehanika

nebeska mehanika, grana astronomije koja proučava gibanje svemirskih tijela pod djelovanjem sile te ...

numerička matematika

numerička matematika, grana matematike koja pronalazi i razvija (od teorije do praktične primjene) metode ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

račun varijacija

račun varijacija (varijacijski račun), grana matematičke analize koja se bavi problemom egzistencije, ...

spektar

spektar (lat. spectrum: pojava, priviđenje). 1. Uređena raspodjela intenzitetâ mjerene veličine prikazanih ...

svjetlost

svjetlost, vidljivo elektromagnetsko zračenje u rasponu valnih duljina od 380 do 780 nm, koje ljudsko ...

vrijeme

vrijeme, neprekidni slijed promjena u kojem se trenutci ili njihove transformacije mogu zamisliti kao ...

|<  1  2 (3)