Upit Nikola I., sv, pronađeno natuknica: 112

Brijunski otoci

Brijunski otoci ili Brijuni (tal. Brioni), skupina otoka u sjevernome dijelu Jadranskoga mora uz zapadnu ...

Brozić, Nikola

Brozić, Nikola (Mikula), hrvatski glagoljaš (Omišalj na Krku, oko 1525 – Omišalj, između 1580. i 1585). ...

Buća, Nikola

Buća, Nikola, kotorski plemić i diplomat (Kotor, ? – Raška, 1354). Sin plemića Petra. Zakupnik srpskih ...

Bugari

Bugari, južnoslavenski narod nastanjen najvećim dijelom u Bugarskoj, gdje čini 84,8% stanovništva (oko ...

Capogrosso

Capogrosso [kapogro'so], splitska plemićka obitelj podrijetlom iz Italije (Bergamo). Spominju se od ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

Cipar

Cipar (grčki Kipros/Kýpros, turski Kıbrıs; Republika Cipar, grčki Kipriaki Dimokratia/Kypriakḗ Dēmokratía, ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

Dandolo, Andrea

Dandolo [da'~], Andrea, mletački dužd i povjesničar (Venecija, između 1307. i 1310 – Venecija, 7. IX. 1354). ...

Dente, Nikola

Dente [dε'nte], Nikola, kipar iz Venecije (XIV. st.). Oko 1372. izradio, u retardiranom romaničko-gotičkome ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >