Upit Nikola I., sv, pronađeno natuknica: 112

diplomatika

diplomatika (franc. diplomatique, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), ...

Draganić (obitelj)

Draganić, hrvatska plemićka obitelj u Šibeniku. Prema starijim rodoslovljima potomci su Vukova unuka ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

Dubrovnik

Dubrovnik, grad i luka na jugu Dalmacije, sjedište Dubrovačko-neretvanske županije; 28 434 st. (2011). Smještaj ...

Estonci

Estonci (estonski Eesti), baltički narod ugrofinske skupine, oko 1 500 000 pripadnika, pretežito u Estoniji, ...

Frankapan

Frankapan (Frankopan), hrvatski plemićki rod. Do XV. st. nazivaju se knezovima Krčkima, pa Modruškima, ...

Fumatis

Fumatis [fuma'tis], plemićka obitelj iz Zadra, vjerojatno romanskog podrijetla. Prvi nedvojbeni pripadnik ...

Galić, Eduard

Galić, Eduard, hrvatski televizijski i filmski redatelj i scenarist (Trogir, 11. VIII. 1936). Diplomirao ...

Gradić

Gradić, dubrovačka plemićka obitelj. Prema predaji potječe od Vuka Grade, koji je prema jednima bio ...

Gučetić

Gučetić, dubrovačka plemićka obitelj. Prema rodoslovlju dominikanca Ambroza Gučetića, vodi podrijetlo ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >