Upit Nova Scotia, pronađeno natuknica: 19

Leif Ericsson

Leif Ericsson [lẹiv e:'riks:o:n], normanski pomorac, sin Erika Crvenoga (Island, oko 975 – Grenland, ...

McDonald, Arthur Bruce

McDonald [məkdɔ:'nəld], Arthur Bruce, kanadski fizičar (Sydney, Nova Scotia, 29. VIII. 1943). Diplomirao ...

Newcomb, Simon

Newcomb [nju:'kəm], Simon, američki astronom kanadskog podrijetla (Wallace, Nova Scotia, 12. III. 1835 ...

Ontario (pokrajina)

Ontario (engl. izgovor [ɔ:nte'riou]), pokrajina u Kanadi, površinom (917 741 km2) druga u zemlji; u ...

Portland (Maine)

Portland [pɔ:'ɹtlənd], grad i luka na atlantskoj obali SAD-a, u saveznoj državi Maine; 66 194 st. (2010). ...

Verrazzano, Giovanni da

Verrazzano [ver:ac:a:'no], Giovanni da, talijanski pomorac (Val di Greve, oko 1485 – Antili, oko 1528). ...

Yarmouth

Yarmouth [jα:'ɹməϑ], gradić i luka u istočnoj Kanadi, na zapadnom dijelu otoka i pokrajine Nova Scotia; ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

tektonika ploča

tektonika ploča, osnovna teorija moderne geologije prema kojoj se litosfera sastoji od više golemih ...

|<  1 (2)