Upit Novi svijet, pronađeno natuknica: 114

Novi svijet

Novi svijet, čest naziv za Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku te Australiju i Novi Zeland. ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

Baudrillard, Jean

Baudrillard [bodʀija:'ʀ], Jean, francuski sociolog, filozof i teoretičar kulture (Reims, 27. VII. 1929 ...

Cvijić, Đuro

Cvijić, Đuro (Juraj, Đuka), hrvatski političar i publicist (Zagreb, 23. X. 1896 – SSSR, VII. 1937). ...

Díaz del Castillo, Bernal

Díaz del Castillo [di'aϑ δel kasti'ļo], Bernal, španjolski konkistador i ljetopisac (Medina del Campo, ...

Fernández de Oviedo, Gonzalo

Fernández de Oviedo [fεrna'ndeϑ δe oβie'δo], Gonzalo, španjolski pisac (Madrid, 1479 – Madrid, 1557). ...

Franušić, Boris

Franušić, Boris, hrvatski povjesničar navigacije (Ston, 14. VI. 1933 – Dubrovnik, 3. I. 2012). Diplomirao ...

Gomera

Gomera [gome'ra] (La Gomera), španjolski otok u skupini Kanarskih otoka (pokrajina Santa Cruz de Tenerife) ...

Horvatin, Kamilo

Horvatin, Kamilo, hrvatski političar (Varaždin, 18. VII. 1896 – SSSR, 1938). Sudjelovao u atentatu na ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >