Upit Novigrad, pronađeno natuknica: 61

Sinovčić, Marko

Sinovčić, Marko, hrvatski novinar i publicist (Novigrad kraj Zadra, 12. IV. 1917 – Buenos Aires, 24. VII. 2003). ...

sojenice

sojenice ili sošnice (palafiti), naseobine na drvenim stupovima – sohama, podizane uz obale jezera, ...

Šimunić, Baltazar

Šimunić, Baltazar, časnik u habsburškoj vojsci (Novigrad Podravski, 25. IV. 1775 – Weinhaus kraj Beča, ...

štokavsko narječje

štokavsko narječje, jedno od triju narječja hrvatskoga jezika, a u cjelini pripada srednjojužnoslavenskomu ...

toponomastika

toponomastika (topo- + onomastika), znanost o toponimima, tj. jezikoslovna disciplina koja proučava ...

turizam

turizam (engl. tourism), ukupnost odnosa i pojava koji proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja ...

Vedriš, Martin

Vedriš, Martin, hrvatski pravnik (Novigrad Podravski, 31. X. 1919 – Zagreb, 6. IV. 1995). Pravni studij ...

Vinodol

Vinodol (Vinodolska udolina), uska flišna dolina u Hrvatskom primorju. Prostire se od Kvarnerskoga zaljeva ...

Zadarska županija

Zadarska županija (XIII), administrativno-teritorijalna jedinica u sjevernoj Dalmaciji i jugoistočnoj ...

zajednica, govorna

zajednica, govorna, u općoj lingvistici, svi ljudi koji govore istim jezikom bilo gdje se nalazili (npr. ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7