Upit Opatija, pronađeno natuknica: 132

Rathgeber, Johann Valentin

Rathgeber [ra:'tge:bəɹ], Johann Valentin, njemački skladatelj (Oberelsbach, 3. IV. 1682 – opatija Banz, ...

Ražanac

Ražanac, naselje, luka i općinsko središte u Dalmaciji, 24 km sjeveroistočno od Zadra; 931 st. (2011). ...

Riječki zaljev

Riječki zaljev, unutarnji dio Kvarnerskoga zaljeva, tj. Kvarnera u širem smislu; obuhvaća 450 km2. Duljina ...

Rijeka (grad)

Rijeka, grad, najveća hrvatska luka i sjedište Primorsko-goranske županije; 128 384 st. (2011). Smještaj ...

Rogovo

Rogovo, najvažniji posjed benediktinskoga samostana sv. Ivana u Biogradu, prema kojemu je ta benediktinska ...

Saint-Maurice (grad)

Saint-Maurice [s63338mɔʀi's], gradić u kantonu Wallis (francuski Valais), jugozapadna Švicarska; oko 3967 st. ...

Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure [sa'~ margeri:'ta li:'~], grad i luka na obali Rapalskoga zaljeva Ligurskoga ...

Schwyz (kanton)

Schwyz [švi:c], kanton u istočnome dijelu središnje Švicarske; 908,3 km2, 154 093 st. (2015; 20,1% stranaca), ...

Scott, George Gilbert

Scott [skɔt], George Gilbert, engleski arhitekt (Gawcott kraj Buckinghama, 13. VII. 1811 – London, 27. III. 1878). ...

Sečen, Josip

Sečen, Josip, hrvatski inženjer naftnoga rudarstva (Opatija kraj Pokupskoga, 20. IX. 1939). Diplomirao ...

|<  < (11)  12  13  14