Upit Opatija, pronađeno natuknica: 132

Gal, sv.

Gal, sv. (Gall; lat. Sanctus Gallus), irski opat, misionar (Irska, oko 550 – St. Gallen, oko 645). Benediktinac ...

Galic, Ljudevit

Galic, Ljudevit, hrvatski glumac i kazališni redatelj (Orehovica kraj Zaboka, 23. VIII. 1919 – Opatija, ...

Gervais, Drago

Gervais [žerve'], Drago (Dragutin), hrvatski književnik (Opatija, 18. IV. 1904 – Opatija, 1. VII. 1957). ...

Glax, Julius

Glax [glaks], Julius, austrijski balneolog (Beč, 11. III. 1846 – Opatija, 9. VIII. 1922). Najprije djelovao ...

Gobineau, Joseph Arthur, comte de

Gobineau [gɔbinọ'], Joseph Arthur, comte de, francuski književnik i diplomat (Ville-d’Avray, 14. VII. 1816 ...

Grottaferrata

Grottaferrata [grot:afer:a:'ta], grad 22 km jugoistočno od Rima (Lacij); 21 039 st. (2011). Opatija ...

Gudac, Vladimir

Gudac, Vladimir, hrvatski likovni umjetnik (Opatija, 24. I. 1951). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu. ...

Hirsau

Hirsau [hi'rzau], naselje i lječilište na padinama Schwarzwalda u Baden‑Württembergu, od 1975. dio grada ...

Horvat, Frank

Horvat, Frank, talijanski fotograf (Opatija, 28. IV. 1928 – Boulogne-Billancourt kraj Pariza, 21. X. 2020). ...

Hrvatski pjevački savez

Hrvatski pjevački savez (HPS), utemeljen 1875. u Sisku; osnivači su bili 10 hrvatskih pjevačkih društava ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >