Upit Opeka, pronađeno natuknica: 66

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

ćerpič

ćerpič (tur. kerpiç < perz. kirpīč), nepečena opeka. Od vlažne ilovače uz dodatak pljeve (radi povećanja ...

Danci

Danci, indoeuropski narod, uz Norvežane i Šveđane pripada istočnonordijskoj (skandinavskoj) grani sjevernih ...

dimnjak

dimnjak, uspravni kanal od negoriva materijala koji služi za odvođenje produkata gorenja (dim, plinovi ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

gline

gline, sedimenti nastali raspadanjem magmatskih, kao i silikatnih metamorfnih stijena, pod utjecajem ...

Gostivar

Gostivar, grad na lijevoj obali Vardara, blizu njegova izvora (selo Vrutok), Sjeverna Makedonija; 37 030 st. ...

grad (burg)

grad (vlastelinski grad, zamak, burg, prema lat. burgus: utvrda, iz germanskoga) utvrđeno prebivalište ...

graditeljstvo, narodno

graditeljstvo, narodno (nazivano i pučko, seljačko graditeljstvo, odn. tradicijska, folklorna ili ruralna ...

građevinska industrija

građevinska industrija, tvornička proizvodnja proizvoda koji se rabe u građevinarstvu, tj. trajno ugrađuju ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7