Upit Opeka, pronađeno natuknica: 66

građevne konstrukcije

građevne konstrukcije, sastavni dijelovi građevine izrađeni od građevnoga materijala (drvene, betonske, ...

građevni materijal

građevni materijal, materijal koji služi za izradbu građevina. Najstariji je građevni materijal bio ...

grijanje

grijanje, postupak održavanja određene temperature u stambenim i radnim prostorijama iskorištavanjem ...

Harappa

Harappa [~ra'p:a], arheološki lokalitet na rijeci Ravi u Pandžabu (Punjab), Pakistan; uz Mohenjo Daro, ...

Heuneburg

Heuneburg [h61531i'nəburk], arheološko nalazište na obali Dunava kraj Sigmaringena u pokrajini Baden-Württemberg, ...

Japanci

Japanci, azijski narod naseljen pretežito na japanskim otocima; oko 127 milijuna pripadnika. Od kraja ...

kalcij

kalcij (lat. calx, genitiv calcis: vapno), simbol Ca (lat. calcium) kemijski element iz skupine zemnoalkalijskih ...

kaljeva peć

kaljeva peć, sobna peć na kruta goriva zidana od kaljeva (pećnjaka), tj. opeka različita oblika, najčešće ...

kamin

kamin (njemački Kamin, talijanski camino < latinskoga caminus < grčkoga ϰάμıνος: peć, srodno s ϰαμάρα: ...

kaolinoza

kaolinoza (kaolin + -oza), profesionalna plućna bolest koja nastaje udisanjem čestica kemijski čiste ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7