Upit Organ, pronađeno natuknica: 222

Crljen, Marko

Crljen, Marko, hrvatski vojni i politički pisac i časnik (Šumeće kraj Slavonskoga Broda, 25. IX. 1840 ...

deložacija

deložacija (franc. déloger: iseliti; istjerati), prisilno udaljavanje osoba i uklanjanje njihovih stvari ...

determinacija

determinacija (latinski determinatio: određivanje granice; omeđivanje). 1. Općenito, činjenica da je ...

devolucija

devolucija (kasnolat. devolutio, od lat. devolvere: skotrljati, prevaljivati), prijenos nekog prava ...

dilatacija

dilatacija (lat. dilatatio: proširenje). 1. U medicini: a) prirodno ili abnormalno proširenje nekog ...

direktor (ekonomija)

direktor (kasnolat. director: ravnatelj, voditelj, upravitelj, od lat. dirigere: ispraviti, voditi), ...

dispečer

dispečer (engl. dispatcher: pošiljač, otpravljač), osoba (ustanova, organ) koja u dispečerskom centru, ...

distrofija

distrofija (dis-1 + -trofija), skup patoloških promjena na nekom organu, tkivu ili sustavu, obično izazvan ...

dišni organi

dišni organi ili respiratorni organi (kasnolat. respiratorius: koji služi za disanje), skup organa i ...

dojka

dojka (lat. mamma), parni organ spolnoga sustava žene, smješten na prsima između 2. i 7. rebra, a sadrži ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|