Upit Ozalj, pronađeno natuknica: 25

Ozalj

Ozalj, gradić u Pokuplju, 17 km sjeverozapadno od Karlovca; 1053 st. (2021). Leži na desnoj obali rijeke ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Basarac, Ivan

Basarac, Ivan, hrvatski general (Sombor, 25. VIII. 1946 – Ozalj, 6. VI. 2007). Vojnu akademiju kopnene ...

Batthyány, Teodor

Batthyány [bα'ţ:a:ńi], Teodor, posjednik i manufakturist (?, 16. X. 1729 – ?, 1812). Namjesnik banske ...

Družba »Braća Hrvatskoga Zmaja«

Družba »Braća Hrvatskoga Zmaja«, hrvatsko bratstvo i kulturna udruga utemeljena na načelima prijateljstva, ...

dvorac

dvorac, prebivalište, također i rezidencija svjetovnih i duhovnih vladara, plemstva i dr.; prvotno ladanjsko ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

Frankapan, Nikola IV.

Frankapan, Nikola IV., hrvatsko-dalmatinski ban (?, nakon 17. X. 1352 – ?, 26. VI. 1432). Jedini sin ...

Frankapan, Stjepan III. (II.)

Frankapan, Stjepan III. (II.), hrvatsko-dalmatinski ban (?, kraj XIV. ili početak XV. st. – ?, nakon ...

grad (burg)

grad (vlastelinski grad, zamak, burg, prema lat. burgus: utvrda, iz germanskoga) utvrđeno prebivalište ...

(1)  2  3