Upit Ozalj, pronađeno natuknica: 25

Hrvatska (država)

Hrvatska (Republika Hrvatska), država u jugoistočnoj Europi, između Slovenije na sjeverozapadu (duljina ...

Kaplanova turbina

Kaplanova turbina, propelerna vodna turbina sa zakretnim lopaticama rotora (radnoga kola); patentirao ...

Karlovačka županija

Karlovačka županija (IV), administrativno-teritorijalna jedinica u zapadnome dijelu središnje Hrvatske ...

Kirci

Kirci, mjesni naziv za stanovništvo s područja Vinodola u Hrvatskome primorju te u dijelu Like (oko ...

Kovačić, Željko

Kovačić, Željko, hrvatski arhitekt i dizajner (Sisak, 10. IX. 1951 – Zagreb, 13. VIII. 2021). Završio ...

Krpan, Erika

Krpan, Erika, hrvatska muzikologinja i glazbena kritičarka (Ozalj, 15. VIII. 1942). Vodila Muzički informativni ...

Kupa

Kupa (slovenski Kolpa), rijeka u Hrvatskoj (Gorski kotar), pritok Save, djelomično granična rijeka između ...

lasinjska kultura

lasinjska kultura, eneolitička kultura raširena u većem dijelu sjeverne Hrvatske sve do Dunava na istoku ...

palas

palas (njemački Palas < starofrancuski pales ili palais < latinski palatium: carski dvor), glavna stambena ...

Pokuplje

Pokuplje, oko 70 km duga i do 30 km široka nizina oko donjega toka rijeke Kupe, od Ozlja do njezina ...

|<  1 (2)  3