Upit Pag, pronađeno natuknica: 40

Ruić, Marko Lauro

Ruić, Marko Lauro, hrvatski kroničar i povjesničar (Pag, 22. X. 1736 – Pag, 9. II. 1808). Potječe iz ...

Todorić, Ivica

Todorić, Ivica, hrvatski poduzetnik (Kloštar Ivanić, 2. I. 1951). Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu ...

toponomastika

toponomastika (topo- + onomastika), znanost o toponimima, tj. jezikoslovna disciplina koja proučava ...

urbanizam

urbanizam (franc. urbanisme, prema lat. urbanus: gradski) (gradogradnja), planiranje, projektiranje, ...

Urlić-Ivanović, Grgur

Urlić-Ivanović, Grgur, hrvatski povijesni pisac i pjesnik (Drašnice kraj Makarske, 1842 – Zadar, 1. VII. 1902). ...

Velebitski kanal

Velebitski kanal, morski prolaz između podvelebitske obale i otočnoga niza Krk–Prvić–Goli–Rab–Pag–sjeveroist. ...

Vulin, Ante

Vulin, Ante (Tonči), hrvatski arhitekt (Pag, 12. VII. 1932 – Zagreb, 5. II. 2012). Arhitekturu diplomirao ...

Zadarska županija

Zadarska županija (XIII), administrativno-teritorijalna jedinica u sjevernoj Dalmaciji i jugoistočnoj ...

Zadarski mir

Zadarski mir, mirovni ugovor sklopljen između hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I. Anžuvinca i Mletačke ...

Zemljar, Ante

Zemljar, Ante, hrvatski književnik (Pag, 18. II. 1922 – Zagreb, 1. VIII. 2004). Komparativnu književnost ...

|<  1  2  3 (4)