Upit Pejačević, pronađeno natuknica: 40

isusovci

isusovci (lat. Societas Jesu, akronim SJ, hrvatski naziv Družba Isusova; kolokvijalno jezuiti, isusovački ...

jazz

jazz [62721æz] (džez) (engl.), naziv kompleksne glazbene forme ili stila koji se potkraj XIX. stoljeća razvio ...

Kos, Koraljka

Kos, Koraljka, hrvatska muzikologinja i glazbena pedagoginja (Zagreb, 12. V. 1934). U Zagrebu diplomirala ...

Lorković, Melita

Lorković, Melita, hrvatska pijanistica i glasovirska pedagoginja (Županja, 25. XI. 1907 – Zagreb, 1. XI. 1987). ...

madžaroni

madžaroni, pejorativni naziv za članove i pristaše Horvatsko-vugerske stranke (Hrvatsko-ugarske stranke, ...

moderna

moderna (prema njem. moderne /Kunst i sl./: moderna /umjetnost i sl./), uobičajen naziv za smjer u hrvatskoj ...

Našice

Našice (madžarski Nasic, njemački Naschitz), grad u istočnoj Slavoniji, 51 km jugozapadno od Osijeka; ...

Orahovica

Orahovica, grad u Slavoniji, 20 km sjeverozapadno od Našica; 3904 st. (2011). Leži na sjevernim padinama ...

Osijek

Osijek (njemački Essegg, madžarski Eszék), grad, riječna luka i sjedište Osječko-baranjske županije, ...

Podgorač

Podgorač, selo i općinsko središte u Slavoniji, 12 km jugoistočno od Našica; 867 st. (2011). Leži na ...

|<  1  2 (3)  4