Upit Pelop, pronađeno natuknica: 2

Pelop

Pelop (grč. Пέλoψ, Pélops), prema grčkoj mitologiji, sin lidijskoga kralja Tantala. Otac ga je zaklao ...

Enomaj

Enomaj (grč. Oἰνόμαος, Oinόmaos), u grčkoj mitologiji, sin boga Aresa i Harpine, kralj u Elidi na Peloponezu. ...