Upit Peru, pronađeno natuknica: 85

Pizarro, Francisco

Pizarro [piϑa'r:o], Francisco, španjolski konkistador (Trujillo, 1478 – Ciudad de Los Reyes, danas Lima, ...

Porter, Cole

Porter [pɔ:'ɹtəɹ], Cole, američki skladatelj (Peru, Indiana, 9. VI. 1891 – Santa Monica, 15. X. 1964). ...

predenje

predenje, izradba niti pređe neograničene duljine uvijanjem kratkih prirodnih ili umjetnih vlakana. ...

Prescott, William Hickling

Prescott [pre'skət], William Hickling, američki povjesničar (Salem, 4. V. 1796 – Boston, 28. I. 1859). ...

pust

pust, netkana plošna tekstilija od vune ili finih dlaka zeca, angorskoga kunića ili deve, kojoj se cjelovitost ...

Santa Cruz (grad)

Santa Cruz [sa'~ krus] (puni naziv Santa Cruz de la Sierra), upravno središte istoimenoga departmana ...

Seljan, Mirko i Stevo

Seljan, braća Mirko (Karlovac, 5. IV. 1871 – Peru, 1913) i Stevo (Karlovac, 19. VIII. 1876 – Ouro Preto, ...

sentimo

sentimo (španj. centimo [ϑe'ntimo]), stoti dio novčanih jedinica u nekim državama španj. govornog područja ...

srebro

srebro, simbol Ag (lat. argentum), kemijski element iz skupine plemenitih metala (atomski broj 47, relativna ...

Stevenson, Robert Murrell

Stevenson [sti:'vənsən], Robert Murrell, američki muzikolog (Melrose, New Mexico, 3. VII. 1916 – Los ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9