Upit Pirej, pronađeno natuknica: 21

Kalikrat

Kalikrat (grčki Καλλıϰράτης, Kallikrátēs), grčki graditelj (V. st. pr. Kr.). Iktinov suradnik u izgradnji ...

Kounellis, Jannis

Kounellis [kune'lis], Jannis (Janis Kunelis, grčki Giánnēs Kounéllēs [kune'lis]), grčki likovni umjetnik ...

Lizandar

Lizandar (grčki Λύσανδρος, Lýsandros), spartanski vojskovođa (?, oko 455. pr. Kr. – Halijart, Beocija, ...

Milos

Milos ili Mel (novogrčki Mήλος, Mḗlos [mi'los], starogrčki Mῆλος, M61571los), grčki otok u Cikladima, u ...

Naksos

Naksos ili Naks (grčki Nάξος‚ Náksos [na'ksos]), najveći otok u Cikladima u Egejskome moru, Grčka; 389 km2 ...

Paksinu, Katina

Paksinu, Katina (Paxinou [paksinu'], grčki Katína Paksinoú [~nu']), grčka glumica (Pirej, 17. XII. 1900 ...

Simitis, Kostas

Simitis, Kostas (puno ime Kōnstantínos Sēmítēs [simi'tis]), grčki političar i pravnik (Pirej, 23. VI. 1936). ...

Siros

Siros (Sir, novogrčki Σύρoς, Sýros [si'ros]), grčki otok u Cikladima u Egejskome moru; 84 km2 s 21 507 st. ...

Sredozemno more

Sredozemno ili Mediteransko more, unutarnje more između Europe, Azije (Bliski istok) i Afrike; obuhvaća ...

svjetski ratovi

svjetski ratovi, dva izravna globalna oružana sukoba vodećih europskih i svjetskih sila i njihovih saveznika, ...

|<  1 (2)  3