Upit Plejade, pronađeno natuknica: 20

Gobineau, Joseph Arthur, comte de

Gobineau [gɔbinọ'], Joseph Arthur, comte de, francuski književnik i diplomat (Ville-d’Avray, 14. VII. 1816 ...

Héroët, Antoine

Héroët [eʀo·ε'], Antoine (zvan La Maison Neuve), francuski pjesnik (Pariz, 1492 – Pariz, 1568). Od 1552. ...

Jodelle, Étienne

Jodelle [žɔdε'l], Étienne, francuski dramatičar i pjesnik (Pariz, 1532 – Pariz, 1573). Član Ronsardove ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Likofron (književnik)

Likofron (grčki Λυϰόφρων, Lykóphrōn), grčki književnik i filolog (Halkida na Eubeji, oko 320. pr. Kr. ...

otvoreni zvjezdani skup

otvoreni zvjezdani skup, nakupina od nekoliko tisuća zvijezda jednake starosti, podrijetla i kemijskoga ...

petrarkizam

petrarkizam (talijanski petrarchismo), oponašanje Petrarkina talijanskog pjesništva, ponajprije »Kanconijera« ...

Plejada

Plejada (grčki Πλειάς, Pleiás), u helenističkoj književnosti, skupina od sedam istaknutih pjesnika tragičara ...

Ronsard, Pierre de

Ronsard [ʀ61533sa:'ʀ], Pierre de, francuski pjesnik (Poissonnière, 11. IX. 1524 – Saint-Cosme-les-Tours, ...

Sainte-Beuve, Charles Augustin

Sainte-Beuve [s63338tbœ:'v], Charles Augustin, francuski kritičar i esejist (Boulogne-sur-Mer, 23. XII. 1804 ...

|<  1 (2)