Upit Plutarh, pronađeno natuknica: 20

Germani

Germani, skupno ime jezično i etnički srodne skupine indoeuropskih naroda od kojih su potekli Nijemci, ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Herodot

Herodot (grčki Ἡρόδοτος, Hēródotos), grčki povjesničar (Halikarnas, Karija, nakon 490. pr. Kr. – Atena, ...

Iktin

Iktin (grčki Ἰϰτῖνος, Iktĩnos), grčki graditelj (V. st. pr. Kr.). Sagradio hram Partenon na atenskoj ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Pirckheimer, Willibald

Pirckheimer [pi'rkhaiməɹ], Willibald, njemački humanist (Eichstätt, 5. XII. 1470 – Nürnberg, 22. XII. 1530). ...

sinkretizam

sinkretizam (grč. συγϰρητισμός: spajanje, savez, od σύν: zajedno i Κρήτη: Kreta; izraz je prvi put uporabio ...

Sula, Kornelije Lucije

Sula, Kornelije Lucije (latinski Lucius Cornelius Sulla [lu:'ki·us korne:'li·us su'l:a]), rimski političar ...

Tezej

Tezej (grč. Θησεύς, Thēseús), atički heroj, sin Egejev. Uz pomoć kraljeve kćeri Arijadne ubio je Minotaura ...

Timon iz Atene

Timon iz Atene ili Timon Atenjanin (grčki Тίμων ὁ Aϑηναῖoς, Tímōn ho Athēnaĩos), legendarni mizantrop ...

|<  1 (2)