Upit Politika, pronađeno natuknica: 455

Burawoy, Michael

Burawoy [bərəw61531i'], Michael, britanski i američki sociolog rusko-ukrajinskoga podrijetla (Manchester, ...

Burghley, William Cecil

Burghley ili Burleigh [bə:'li], William Cecil, engleski državnik (Bourne, 13. IX. 1520 – London, 5. VIII. 1589). ...

Chenery, Hollis Burnley

Chenery [če'nəri], Hollis Burnley, američki ekonomist (Richmond, 6. I. 1918 – Santa Fe, 1. IX. 1994). ...

Civiltà cattolica, La

Civiltà cattolica, La [lačivilta' kat:ɔ'lika], časopis za vjersku kulturu i teologiju. Osnovali su ga ...

cordon sanitaire

cordon sanitaire [kɔʀd61533' sanitε:ʀ'] (franc.: zdravstveni pojas), sustav nadzornih točaka, stanica, mjesta ...

Craig, Gordon Alexander

Craig [krẹig], Gordon Alexander, američki povjesničar (Glasgow, 16. XI. 1913 – Portola Valley, California, ...

Crkvenac, Mato

Crkvenac, Mato, hrvatski ekonomist i političar (Donja Petrička kraj Čazme, 20. II. 1945). Diplomirao ...

Crna Gora

Crna Gora, država u jugoistočnoj Europi između Srbije (duljina granice 124 km) na sjeveroistoku, Kosova ...

Cuno, Wilhelm

Cuno [ku:'no], Wilhelm, njemački političar i gospodarstvenik (Suhl, 2. VII. 1876 – Aumühle kraj Hamburga, ...

Cvjetičanin, Biserka

Cvjetičanin, Biserka, hrvatska afrikanistica, prevoditeljica i sociologinja kulture (Zagreb, 10. VI. 1939). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|