Upit Politika, pronađeno natuknica: 455

deterent

deterent (engl. deterrent: zapreka, odvraćanje), politička, vojna i ekonomska akcija ili prijetnja, ...

dezinflacija

dezinflacija (dez- + inflacija), skup mjera makroekonomske politike radi snižavanja stope inflacije. ...

Deželić, Stanko

Deželić, Stanko, hrvatski pravnik i ekonomist (Zagreb, 13. XI. 1893 – Zagreb, 14. XI. 1951). Završio ...

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

diskont

diskont ili eskont (njem. Diskont i franc. escompte, od tal. sconto, prema srednjovj. lat. discomputare: ...

diskriminacija

diskriminacija (kasnolat. discriminatio: odvajanje, razlikovanje). 1. U sociologiji, nejednako postupanje ...

Dizdarević, Zija

Dizdarević, Zija, bošnjački književnik (Vitina kraj Ljubuškoga, 18. II. 1916 – Jasenovac, 1942). Studirao ...

Drakul, Simon

Drakul, Simon, makedonski književnik (Lazaropole kraj Ohrida, 28. XII. 1930 – Skoplje, 10. I. 1999). ...

društvena struktura

društvena struktura, svaki relativno trajni međuodnos između dijelova društva. Sastoji se od mreže ...

Družić, Gordan

Družić, Gordan, hrvatski ekonomist (Šibenik, 6. V. 1955). Diplomirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|