Upit Poljska, pronađeno natuknica: 363

ambulanta

ambulanta (njem. ambulante [Behandlung]: ambulantno [liječenje] < franc. ambulant < lat. ambulans, prema ...

Anschütz, Otomar

Anschütz [a'nšyc], Otomar, njemački fotograf i izumitelj (Leszno, Poljska, 16. V. 1846 – Berlin, 30. V. 1907). ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

Apel, Willi

Apel [a:pl], Willi, američki muzikolog i pijanist njemačkog podrijetla (Chojnice, Poljska, 10. X. 1893 ...

Asch, Schalom

Asch [aš], Schalom, židovski književnik (Kutno, Poljska, 1. I. 1880 – London, 10. VIII. 1957). Živio ...

Auderska, Halina

Auderska [~de'~], Halina, poljska književnica (Odesa, 3. VII. 1904 – Varšava, 21. II. 2000). Za II. svjetskoga ...

August II. Jaki

August II. Jaki, poljski kralj (Dresden, 12. V. 1670 – Varšava, 1. II. 1733). Kao Fridrik August I. ...

Augustów

Augustów [~gu'stuf] (ruski Avgustov), grad u vojvodstvu Białystok, istočna Poljska, 30 351 st. (2010). ...

austro-turski ratovi

austro-turski ratovi (XVI–XVIII. st.), ratovi vođeni između Habsburgovaca i Osmanlija između 1529–1791. ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|