Upit Poljska, pronađeno natuknica: 363

Boznańska, Olga

Boznańska [~na'ńska], Olga, poljska slikarica (Krakov, 15. IV. 1865 – Pariz, 26. X. 1940). Školovala ...

brak (životna zajednica)

brak, životna zajednica žene i muškarca; društveni odnos između osoba različita spola reguliran pravnim ...

Braun, Wernher von

Braun [brạun], Wernher von, američki raketni stručnjak njemačkoga podrijetla (Wirsitz, danas Wyrzysk, ...

Brzeg

Brzeg [bžek] (njemački Brieg [bri:k]), grad na rijeci Odri, u Opolskom vojvodstvu, na željezničkoj pruzi ...

Bytom

Bytom [b616'tom] (njemački Beuthen [b61531i'tən]), industrijski grad u Šleskom vojvodstvu, jugozapadna Poljska; ...

Caprivi, Georg Leo

Caprivi [kapri:'vi], Georg Leo, grof, njemački general i političar, slovenskog podrijetla (Charllotenburg, ...

CEFTA

CEFTA (akronim od Central European Free Trade Agreement), Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih ...

Chełmno

Chełmno [he'łmno], grad na desnoj obali Visle, Kujawsko-pomorsko vojvodstvo, sjeverna Poljska; 20 813 st. ...

Chorzów

Chorzów [ho'žuf], industrijski grad u Šleskoj, 8 km sjeverozapadno od Katowica, jugoistočna Poljska; ...

Clausius, Rudolf Julius Emanuel

Clausius [klạu'zius], Rudolf Julius Emanuel, njemački teorijski fizičar (Köslin, danas Koszalin, Poljska, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|