Upit Pompeji, pronađeno natuknica: 19

iluzionističko slikarstvo

iluzionističko slikarstvo ili arhitekturalno slikarstvo, naziv za zidno slikarstvo u kojem se s pomoću ...

Kampanija

Kampanija (talijanski Campania [kampa:'nia]), regija u južnoj Italiji između Apenina i Tirenskoga mora; ...

klasicizam

klasicizam (franc. classicisme, prema lat. classicus: koji pripada najvišoj klasi), stil u likovnim ...

kuća

kuća, stambena zgrada ponajprije namijenjena jednoj obitelji, a u širem smislu i svaka stambena zgrada, ...

Mau, August

Mau [mạu], August, njemački teolog i arheolog (Kiel, 15. X. 1840 – Rim, 6. III. 1909). Po naobrazbi ...

Seedorff Pedersen, Hans Hartvig

Seedorff Pedersen [si:'dɔɹf pi:'63308dəɹsən], Hans Hartvig, danski pjesnik (Aarhus, 12. VIII. 1892 – Kopenhagen, ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...

Tit, Flavije Vespazijan

Tit, Flavije Vespazijan (latinski Titus Flavius Vespasianus [ti'tus fla:'wi·us ~sia:'nus]), rimski car ...

Vezuv

Vezuv (talijanski Vesuvio [vezu:'vio]), aktivni vulkan kraj Napulja u južnoj Italiji. U rimsko doba ...

|<  1 (2)