Upit Praksa, pronađeno natuknica: 144

prevoditeljstvo

prevoditeljstvo, djelatnost koja se bavi prenošenjem ili prijenosom nekoga jezičnog iskaza (izričaja) ...

pričest

pričest (starosl. pričest’: udio u čemu, dioništvo, lat. communio: zajedništvo), u kršćanskom bogoslužju, ...

primarno slikarstvo

primarno slikarstvo (analitičko, fundamentalno, elementarno slikarstvo), smjer u suvremenome slikarstvu ...

protekcionizam

protekcionizam (franc. protectionnisme, od protection < kasnolat. protectio: zaštita). 1. Ekonomska ...

prozelit

prozelit (grč. προσήλυτος: došljak, stranac), pridošlica ili obraćenik iz jedne konfesije ili religije ...

računovodstvo

računovodstvo. 1. Vještina, odnosno tehnika evidentiranja (knjiženja), klasificiranja i analiziranja ...

radna škola

radna škola, reformni pedagoški pokret u odgoju i obrazovanju potkraj XIX. i na početku XX. st. koji ...

ratni zarobljenici

ratni zarobljenici, osobe zarobljene i internirane uporabom prisile tijekom rata. U užem smislu to se ...

recepcija prava

recepcija prava, dobrovoljno, prešutno ili izričito preuzimanje (recipiranje) pravnog instituta, pojedinoga ...

renesansa

renesansa (franc. renaissance: obnova, preporod), naziv za razdoblje u europskoj kulturi XV–XVI. st. ...

|<  < (11)  12  13  14  15