Upit Praksa, pronađeno natuknica: 144

izvanjski svijet

izvanjski svijet, skupna oznaka za sve stvari izvan vlastitoga tijela i za njihove odnose. U psihološkom ...

Jehovini svjedoci

Jehovini svjedoci, kršćanska sljedba što ju je 1872. u Pittsburghu (Pennsylvania) u SAD-u utemeljio ...

judikatura

judikatura (srednjovj. lat. judicatura, od lat. iudicare: suditi), sudska praksa, stavovi sudova o ...

jurisprudencija

jurisprudencija (lat. iurisprudentia). 1. Znanost koja proučava pravo. Jurisprudencija se razlikuje ...

Južnoafrička Republika

Južnoafrička Republika (Republiek van Suid-Afrika; Republic of South Africa), država na krajnjem jugu ...

kameralistika

kameralistika (njem. Kameralistik, od Kammer < lat. camera [principis]: riznica, erar), sustav djelovanja ...

Kangrga, Milan

Kangrga, Milan, hrvatski filozof (Zagreb, 1. V. 1923 – Zagreb, 25. IV. 2008). Diplomirao (1950) i doktorirao ...

Katunarić, Ante

Katunarić, Ante, hrvatski bankovni stručnjak (Split, 12. VII. 1914 – Zagreb, 30. I. 1990). Diplomirao ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

književnost

književnost. 1. Sveukupnost pisanih djela, dokumenata, spomenika jednoga kulturnoga kruga. 2. U književnoj ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >