Upit Praksa, pronađeno natuknica: 144

kodifikacija

kodifikacija (kodeks + -fikacija), objedinjenje i usustavljenje pravnih propisa jedne ili više grana ...

koncentracijski logori

koncentracijski logori, mjesta masovnoga zatočenja domaćega ili stranoga civilnog stanovništva (katkad ...

konceptualna umjetnost

konceptualna umjetnost (prema engl. conceptual < srednjovj. lat. conceptualis, od conceptus: zamisao, ...

konstruktivizam

konstruktivizam (rus. konstruktivizm, prema lat. constructio: izgradnja). 1. Smjer u likovnim umjetnostima ...

kooperacija

kooperacija (kasnolat. cooperatio: suradnja), dobrovoljna suradnja i udruživanje radi zadovoljavanja ...

Korejci

Korejci, azijski narod na korejskom poluotoku, u Sjevernoj Koreji (oko 25 milijuna pripadnika) i Južnoj ...

korporativizam

korporativizam ili korporatizam (prema korporacija; engl. corporativism, franc. corporatisme), doktrina ...

kritika

kritika (njem. Kritik ili franc. critique, od grč. ϰριτιϰὴ τέχνη: umijeće suđenja), ocjena, prosudba; ...

krivotvorina

krivotvorina ili falsifikat, kopija, imitacija ili preinaka umjetničkih djelâ, najraznovrsnijih predmeta ...

krštenje

krštenje, u kršćanstvu, obred uvođenja u zajednicu, Crkvu, podjeljivanjem sakramenta krsta. Kroz povijest, ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >