Upit Praksa, pronađeno natuknica: 144

Kukuljica, Mato

Kukuljica, Mato, hrvatski filmski publicist i arhivist (Dubrovnik, 21. XII. 1941 – Zagreb, 5. I. 2009). ...

legalizam

legalizam (prema lat. legalis: zakonski; usp. franc. légalisme, njem. Legalismus), shvaćanje da se društv. ...

Legradić, Rudolf

Legradić, Rudolf, hrvatski pravnik (Sarajevo, 4. IV. 1901 – Beograd, 11. III. 1989). Pravni studij s ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

linč

linč (engl. to lynch), uzimanje pravde u svoje ruke uz podršku većega broja pripadnika mjesne zajednice: ...

Llewellyn, Karl Nickerson

Llewellyn [lu:'elin], Karl Nickerson, američki pravnik (Seattle, 22. V. 1893 – Chicago, 13. II. 1962). ...

Lucas, Robert Emerson

Lucas [lu:'kəs], Robert Emerson, američki ekonomist (Yakima, Washington, 15. IX. 1937). Profesor ekonomije ...

ludoterapija

ludoterapija (lat. ludus: igra + terapija), liječenje igrom. Ludoterapija je redovita praksa u dječjoj ...

ljekarne

ljekarne (apoteke), zdravstvene ustanove u kojima se nabavljaju, izrađuju, ispituju, čuvaju i izdaju ...

maestro

maestro (tal.: majstor < lat. magister: vođa; učitelj), naziv koji se u glazbi, u žargonu, rabi u nekoliko ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >