Upit Radovi������, pronađeno natuknica: 540

Crlenjak, Branko

Crlenjak, Branko (Brane), hrvatski slikar i kipar (Vukovar, 28. V. 1930 – Vukovar, 3. VII. 2014). Završio ...

Crnčić, Menci Clement

Crnčić, Menci Clement, hrvatski slikar i grafičar (Bruck an der Mur, Austrija, 3. IV. 1865 – Zagreb, ...

Crnković, Branko

Crnković, Branko, hrvatski petrolog (Zagreb, 31. V. 1929 – Zagreb, 15. III. 2002). Diplomirao i doktorirao ...

Czermak, Jan Nepomuk

Czermak [če'rmak], Jan Nepomuk, češki fiziolog (Prag, 17. VI. 1828 – Leipzig, 17. IX. 1873). Najvažniji ...

Čače, Slobodan

Čače, Slobodan, hrvatski povjesničar i arheolog (Šibenik, 19. IV. 1946 – 11. III. 2020). Diplomirao ...

časopis

časopis, vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a dužim od ...

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

Čikobava, Arnold

Čikobava [čhikho'bava], Arnold, gruzijski lingvist, kartvelist, kavkazolog (Sačikobavo, 14. III. 1898 ...

Čikoš-Sesija, Bela

Čikoš-Sesija (Csikos-Sessia), Bela, hrvatski slikar (Osijek, 27. I. 1864 – Zagreb, 11. II. 1931). Završio ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|