Upit Radovi������, pronađeno natuknica: 540

Dadić, Žarko

Dadić, Žarko, hrvatski povjesničar znanosti (Split, 11. VII. 1930). Diplomirao matematiku i fiziku (1954) ...

Darling

Darling [dα:'liŋ], rijeka u jugoistočnoj Australiji; duga 1545 km. Desni je i najdulji pritok Murraya. ...

Darwin, George Howard

Darwin [dα:'win], George Howard, engleski astronom (Downe, Kent, 9. VII. 1845 – Cambridge, 7. XII. 1912). ...

Davis, William Morris

Davis [dẹi'vis], William Morris, američki geograf i geolog, osnivač geomorfologije (Philadelphia, 12. II. 1850 ...

De Chirico, Giorgio

De Chirico [~ ki:'riko], Giorgio, talijanski slikar (Volos, Grčka, 10. VII. 1888 – Rim, 19. XI. 1978). ...

De Franceschi, Camillo

De Franceschi [~ franče'ski], Camillo, talijanski povjesničar i knjižničar (Poreč, 3. VIII. 1868 – Venecija, ...

Delbrück, Berthold

Delbrück [dε'lbryk], Berthold, njemački jezikoslovac (Putbus, 26. VII. 1842 – Jena, 3. I. 1922). Studirao ...

Delumeau, Jean

Delumeau [dəlymọ'], Jean, francuski povjesničar (Nantes, 18. VI. 1923 – Brest, 13. I. 2020). Predavač ...

demografija

demografija (demo- + -grafija), znanost o stanovništvu. Demografija je društvena znanost koja obuhvaća ...

Derkovits, Gyula

Derkovits [dε'rkɔvič], Gyula, madžarski slikar i grafičar (Szombathely, 13. IV. 1894 – Budimpešta, 18. VI. 1934). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|