Upit Ribar Ivan, pronađeno natuknica: 4

Ribar, Ivan

Ribar, Ivan, hrvatski odvjetnik i političar (Vukmanić kraj Karlovca, 21. I. 1881 – Zagreb, 2. II. 1968). ...

Ivan sv.

Ivan, sv. (hebr. johānān, od jeho-hanān: Jahve se smiluje; grč. Ἰωάννης, Iōánnēs, lat. Johannes), evanđelist ...

Lozica, Ivan

Lozica, Ivan, hrvatski kipar (Lumbarda, 10. VI. 1910 – Lumbarda, 27. III. 1943). Polazio je kamenoklesarsku ...

Zagreb (grad)

Zagreb, glavni grad Hrvatske, sjedište administrativno-teritorijalnih, odn. upravnih jedinica Grada ...