Upit Rijeka, pronađeno natuknica: 1819

Azerbajdžan (država)

Azerbajdžan (Azǝrbaycan; Republika Azerbajdžan/Azǝrbaycan Respublikası), država u istočnom dijelu Zakavkazja, ...

Azija

Azija, najveći kontinent na Zemlji. Ime potječe od semitske riječi Açu, što je u asirskom jeziku značilo ...

azijski despotizam

azijski despotizam, oblik vladavine državom po kojem sva vlast pripada apsolutnomu vladaru, despotu. Vladavina ...

Babić, Krunoslav

Babić, Krunoslav, hrvatski zoolog (Senj, 12. IV. 1875 – Rijeka, 4. III. 1953). Sveučilišni profesor ...

Baborsky, Vjekoslav

Baborsky, Vjekoslav, hrvatski pomorski pedagog (Rijeka, 28. I. 1865 – Sv. Ivan Zelina, 4. VII. 1921). ...

Babuna (rijeka)

Babuna, rijeka u Sjevernoj Makedoniji, desni pritok Vardara, duga 65 km, izvire ispod Solunske glave ...

Back

Back [bæk] (Back River [~ ri'vəɹ]), rijeka u sjeveroistočnoj Kanadi; duga 974 km, porječje obuhvaća ...

Bačić, Nikola

Bačić, Nikola, hrvatski brodovlasnik i pomorski gospodarstvenik (Dubrovnik, 1825 – Rijeka, 20. IV. 1884). ...

Badlands

Badlands [bæ'dlændz], aridna visoravan u zapadnom dijelu Južne Dakote, SAD; oko 5200 km2. Pruža se između ...

Bahia (država)

Bahia [ba·i'a], brazilska savezna država; 564 831 km2, 14 016 906 st. (2010). Između visočja Diamantine ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|