Upit Roland, pronađeno natuknica: 32

Roland iz plemena Ratold

Roland iz plemena Ratold, ban cijele Slavonije (?, prva polovica XIII. st. – ?, 1282. ili 1283). Prvi ...

Roland-Manuel

Roland-Manuel [ʀɔl8118' manɥε'l] (pravo ime Roland Alexis Manuel Lévy), francuski skladatelj i glazbeni ...

Chanson de Roland

Chanson de Roland [š8118s61533' də ʀɔl8118'] (Pjesan o Rolandu), najpoznatiji starofrancuski spjev iz ciklusa ...

Abdur-Rahman

Abdur-Rahman (arapski ‘Abd ar-Raḥmān [63308abdur:aḥma:'n]), kordopski emir i osnivač omejidske dinastije ...

Bédier, Joseph

Bédier [bedjẹ'], Joseph, francuski romanist i književnik (Pariz, 28. I. 1864 – Grand-Serre, 29. VIII. 1938). ...

Borg, Björn

Borg (šved. [bɔrj]), Björn, švedski tenisač (Södertälje, 6. VI. 1956). Jedan od najboljih tenisača ...

chansons de geste

chansons de geste [š8118s61533' dəžε'st] (franc.: pjesme o junačkim djelima), srednjovjekovni francuski spjevovi, ...

Čale, Morana

Čale, Morana, hrvatska književna teoretičarka i prevoditeljica (Zagreb, 20. VI. 1959). Studij romanistike ...

himna

himna (njem. /die/ Hymne < lat. hymnus < grč. ὕμνος: svečana pjesma, hvalospjev; riječ vjerojatno predgrčkoga ...

Jovanović-Rajski, Rajka Đurđica

Jovanović-Rajski, Rajka Đurđica, hrvatska arhitektica (Đurđevac, 23. II. 1930 – London, 21. VIII. 2002). ...

|<  1 (2)  3  4