Upit Roman II., pronađeno natuknica: 218

romantizam

romantizam (francuski romantisme), intelektualna orijentacija, tendencija, pokret i razdoblje u europskoj ...

Romi

Romi, pripadnici naroda indijskog podrijetla nastanjeni širom svijeta: na području Srednjega istoka, ...

Rudnicki, Lucjan

Rudnicki [rudn’i'ck’i], Lucjan, poljski književnik (Sulejów, 2. I. 1882 – Varšava, 8. VII. 1968). Samouk, ...

Rumunji

Rumunji (rumunjski Români), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Rumunjskoj, gdje čini 89,5% ...

Rusi

Rusi (ruski русские, russkie), slavenski narod nastanjen uglavnom u Ruskoj Federaciji, gdje čini 80,2% ...

Rusinek, Michał

Rusinek [ruśi'nek], Michał, poljski književnik (Krakov, 29. IX. 1904 – Varšava, 6. I. 2001). Studirao ...

Saba, Umberto

Saba [sa:'ba], Umberto (pravo prezime Poli), talijanski književnik (Trst, 9. III. 1883 – Gorica, 25. VIII. 1957). ...

Sadoveanu, Mihail

Sadoveanu [sadoveạ'nu], Mihail, rumunjski književnik (Paşcani, 5. XI. 1880 – Bukurešt, 19. X. 1961). ...

Salvador (država)

Salvador (República de El Salvador), najmanja država u Srednjoj Americi, između Hondurasa (duljina granice ...

Schwarz-Bart, André

Schwarz-Bart [švaʀcba:'ʀ], André, francuski pisac (Metz, 23. V. 1928 – Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 30. IX. 2006). ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >