Upit Rumunjska, pronađeno natuknica: 194

Asbóth, Oszkár

Asbóth [α:'šbo:t], Oszkár, madžarski slavist (Aradul Nou, madžarski Újarad, danas dio Arada, Rumunjska, ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

Bacău

Bacău [bak61595u'], grad i upravno središte istoimenog okruga u zapadnoj Moldavskoj, Rumunjska; 133 460 st. ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

balkanski ratovi

balkanski ratovi, dva rata u jugoistočnoj Europi 1912–13. vođena oko podjele europskog dijela Osmanskog ...

Banner, János

Banner [bα'n:εr], János, madžarski arheolog (Székudvar/Socodor, Rumunjska, 6. III. 1888 – Budimpešta, ...

Banuş, Maria

Banuş [ba'nuš], Maria, rumunjska pjesnikinja (Bukurešt, 10. IV. 1914 – Bukurešt, 14. VII. 1999). Prije ...

Bartók, Béla

Bartók [bα'rto:k], Béla, madžarski skladatelj, etnomuzikolog i pijanist (Nagyszentmiklós, danas Sânnicolau ...

Beck, Józef

Beck [bek], Józef, poljski političar (Varšava, 4. X. 1894 – Stăneşti, Rumunjska, 6. IV. 1944). Šef kabineta ...

Benković, Augustin

Benković, Augustin, pavlinski general i velikovaradinski biskup (okolica Esztergoma, Madžarska, oko ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >