Upit Rumunjska, pronađeno natuknica: 194

Radan, Milja

Radan, Milja, rumunjski filolog hrvatskog podrijetla (Karaševo, rumunjski Caraşova, Rumunjska, 26. IX. 1938). ...

Radev, Marijana

Radev, Marijana, hrvatska pjevačica bugarskoga podrijetla, mezzosopran (Constanţa, Rumunjska, 21. XI. 1913 ...

Rajk, László

Rajk [rαjk], László, madžarski političar (Székelyudvarhely, danas Odorheiul Secuiesc, Rumunjska, 8. III. 1909 ...

Rákóczy, Ferenc I.

Rákóczy [ra:'ko:ci], Ferenc I., erdeljski knez (Alba Iulia, Rumunjska, 24. II. 1645 – Makovica, Slovačka, ...

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea [r61713'mniku v61713lčea'] (prije Rîmnicu Vîlcea [r61713'mniku v61713lčea']), grad u dolini rijeke Olt, ...

Reşiţa

Reşiţa [re'šica] (stariji hrvatski naziv Ričica), glavni grad okruga Caraş-Severin u Banatu, jugozapadna ...

Révai, Miklós

Révai [re:'vαi], Miklós, madžarski jezikoslovac, književni povjesničar i pjesnik (Nagyszentmiklós, danas ...

rijeke

rijeke, najveći prirodni vodotoci. Obuhvaćaju samo neznatni dio (oko 0,0002%) ukupne vodene mase na ...

Rosetti, Alexandru

Rosetti [rose'ti], Alexandru, rumunjski lingvist i filolog (Bukurešt, 20. X. 1895 – Bukurešt, 28. II. 1990). ...

Rukavina, Juraj

Rukavina (Vidovgradski), Juraj, austrijski general topništva (Trnovac kraj Gospića, 21. III. 1777 – ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20