Upit Rumunjska, pronađeno natuknica: 192

Bukovina

Bukovina, povijesna pokrajina na sjevernom podnožju Karpata i području gornjega toka Dnjestra, Pruta ...

Bukurešt

Bukurešt (rumunjski Bucureşti [bukure'št’]), glavni grad, političko, kulturno i gospodarsko središte ...

Bukureštanski mir

Bukureštanski mir. 1. Mir zaključen 28. V. 1812. između Osmanskoga Carstva i Rusije, kojim je okončan ...

Buzău

Buzău [buz61595u'] (madžarski Bodza), grad na obali istoimene rijeke, pritoku Sireta, jugoistočna Rumunjska; ...

Capidan, Theodor

Capidan [kapida'n], Theodor, rumunjski lingvist (Prilep, 28. IV. 1879 – Bukurešt, 1. IX. 1953). Arumunj ...

Carmen Sylva

Carmen Sylva (njem. [ka'rmən zi'lva], rum. [si'lva]) (književni pseudonim rumunjske kraljice Elizabete), ...

Cassian, Nina

Cassian [ka'sian], Nina, rumunjska pjesnikinja i skladateljica (Galaţi, 27. XI. 1924 – New York, 14. IV. 2014). ...

Cazimir, Otilia

Cazimir [kazimi'r], Otilia (pravo ime Alexandra Gavrilescu), rumunjska književnica (Cotul Vameşului/Neamţ, ...

Cernavodă

Cernavodă [černavo'də], grad i luka na desnoj obali Dunava, jugoistočna Rumunjska; 19 890 st. (2005). Plovnim ...

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca [kluž napo'ka] (njemački Klausenburg [klạu'zənburk], madžarski Kolozsvár [ko'ložva:r]), ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >