Upit Rumunjska, pronađeno natuknica: 194

Hunedoara

Hunedoara [hunedoạ'ra], grad u Transilvaniji, zapadna Rumunjska; 79 967 st. (1999). Najveće je rumunjsko ...

Ionesco, Eugène

Ionesco [jonεskọ'], Eugène (rumunjski Eugen Ionescu [jone'sku]), francuski dramatičar rumunjskog podrijetla ...

Isanos, Magda

Isanos [isano's], Magda, rumunjska pjesnikinja (Iaşi, 17. V. 1916 – Iaşi, 17. XI. 1944). Za života objavila ...

istočno pitanje

istočno pitanje, kompleks problema i događaja u međunarodnim odnosima u Europi od kraja XVIII. do početka ...

Jancsó, Miklós

Jancsó [jα'nčọ:], Miklós, madžarski filmski redatelj (Vác, 27. IX. 1921 – Budimpešta, 31. I. 2014). ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...

jidiš

jidiš (skraćeno od jidiš daič, što bi odgovaralo njem. jüdisches Deutsch: židovski njemački), zapadnogerm. ...

Karlo II. (rumunjski kralj)

Karlo II., rumunjski kralj (Sinaia, 15. X. 1893 – Estoril u Portugalu, 4. IV. 1953). Vladao 1930–40. ...

Kazinczy, Ferenc

Kazinczy [kα'zinci], Ferenc, madžarski pjesnik (Simian, madž. Érsemjén, Rumunjska, 27. X. 1759 – Széphalom, ...

Kemény, Zoltán

Kemény [kε'me:ń], Zoltán, švicarski kipar i slikar madžarskoga podrijetla (Băniţa, madžarski Banica, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >