Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 324

Sloboda

Sloboda, prvi list hrvatskih iseljenika u Čileu. Izdavao ga je i uređivao 1902–06. u Antofagasti I. ...

sloboda

sloboda (grčki ἐλευϑερία, latinski libertas), stanje u kojem subjekt (jedinka ili društv. skupina) zadržava ...

Kip slobode

Kip slobode (puno ime »Sloboda prosvjetljuje svijet«, engleski Liberty Enlightening the World), monumentalni ...

liberté, égalité, fraternité

liberté, égalité, fraternité [libεʀte' egalite' fʀatεʀnite'] (franc.: sloboda, jednakost, bratstvo), politička ...

sloboda medija

sloboda medija, jedna od temeljnih sloboda u demokratskim društvima, zaštita koje se jamči ustavima, ...

sloboda mora

sloboda mora, jedno od osnovnih načela međunar. prava i međunar. politike koje svim državama jamči ...

asimptotska sloboda

asimptotska sloboda, svojstvo kvarkova da se gibaju kao slobodne čestice na maloj međusobnoj udaljenosti ...

Kurgan

Kurgan [kurga'n] (Курган; do 1738. Carevo Gorodišče, od 1738. do 1782. Kurganskaja Sloboda), grad i ...

licentia poetica

licentia poetica [lice'ncia po·e:'tika] (lat.: pjesnička sloboda), osnovno načelo antičke retorike i ...

Zemlja i sloboda

Zemlja i sloboda (rus. Zemlja i volja), tajna revolucionarna organizacija narodnjaka u Rusiji, osnovana ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|