Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 336

Sloboda

Sloboda, prvi list hrvatskih iseljenika u Čileu. Izdavao ga je i uređivao 1902–06. u Antofagasti I. ...

sloboda

sloboda (grčki ἐλευϑερία, latinski libertas), stanje u kojem subjekt (jedinka ili društv. skupina) zadržava ...

Kip slobode

Kip slobode (puno ime »Sloboda prosvjetljuje svijet«, engleski Liberty Enlightening the World), monumentalni ...

liberté, égalité, fraternité

liberté, égalité, fraternité [libεʀte' egalite' fʀatεʀnite'] (franc.: sloboda, jednakost, bratstvo), politička ...

sloboda medija

sloboda medija, jedna od temeljnih sloboda u demokratskim društvima, zaštita koje se jamči ustavima, ...

sloboda mora

sloboda mora, jedno od osnovnih načela međunar. prava i međunar. politike koje svim državama jamči ...

asimptotska sloboda

asimptotska sloboda, svojstvo kvarkova da se gibaju kao slobodne čestice na maloj međusobnoj udaljenosti ...

Centar građanskih sloboda

Centar građanskih sloboda (CGS) (ukrajinski Centr Ĝromadjans’kyh Svobod/Центр Громадянських Свобод), ...

Kurgan

Kurgan [kurga'n] (Курган; do 1738. Carevo Gorodišče, od 1738. do 1782. Kurganskaja Sloboda), grad i ...

licentia poetica

licentia poetica [lice'ncia po·e:'tika] (lat.: pjesnička sloboda), osnovno načelo antičke retorike i ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|