Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 335

Golob, Robert

Golob, Robert, slovenski menadžer i političar (Šempeter pri Gorici, 23. I. 1967). Doktorirao je na Elektrotehničkom ...

Građani svijeta

Građani svijeta, međunarodni pokret sa sjedištem u Parizu koji teži nadnacionalnomu povezivanju radi ...

građanska prava

građanska prava, prava čovjeka kao člana polit. zajednice, države (državljanska prava); u širem se značenju ...

građanske slobode

građanske slobode, osobne slobode koje građanima omogućuju sudjelovanje u polit. životu i kontroli rada ...

građanski neposluh

građanski neposluh, protupravan, politički, javan i nenasilan čin koji ima za cilj dovesti do izmjene ...

Green, Julien

Green [gʀin], Julien, francuski književnik američkoga podrijetla (Pariz, 6. IX. 1900 – Pariz, 13. VIII. 1998). ...

Gretić, Goran

Gretić, Goran, hrvatski filozof (Zagreb, 15. XI. 1945). Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskome ...

Grieg, Johan Nordahl Brun

Grieg [gri:g], Johan Nordahl Brun, norveški pjesnik, romanopisac, dramatičar i esejist (Bergen, 1. XI. 1902 ...

Gršković, Niko

Gršković, Niko, hrvatski iseljenik, novinar i političar (Vrbnik, 15. XI. 1863 – New York, 21. III. 1949). ...

Hammett, Dashiell

Hammett [hæ'mət], Dashiell, američki pisac (St. Mary’s County, 27. V. 1894 – New York, 10. I. 1961). ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|