Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 325

Mladočesi

Mladočesi (češ. Národní strana svobodomyslná, mladočeši), češka građanska politička stranka, nastala ...

mladoturci

mladoturci, popularni naziv za pripadnike više turskih nacionalnih skupina ili organizacija iz redova ...

moć

moć, u politologiji i sociologiji, mogućnost pojedinaca i skupina da nametnu svoju volju drugima; sposobnost ...

Moritz Saski

Moritz Saski [mo:'ric], vojvoda (Freiberg, 21. III. 1521 – kraj Sievershausena, danas Lehrte, 11. VII. 1553). ...

multikulturalizam

multikulturalizam (multi- + kultura), javna politika koja putem obrazovanja i medija promiče interes ...

Musa, Salama

Musa, Salama (arapski Salāma Mūsá [mu:'sa:]), egipatski publicist, novinar i politički aktivist (Zakazik, ...

Myrnyj, Panas

Myrnyj [m61713'rn61713i], Panas (pravo prezime Rudčenko), ukrajinski književnik, publicist, folklorist i prevoditelj ...

Nalbandjan, Mikael

Nalbandjan [~ja'n], Mikael (Nalbandian, Nalbandyan), armenski književnik i filozof (Nor-Nahičevan, 2. XI. 1829 ...

napredak

napredak ili progres (lat. progressus: napredovanje), kretanje od lošijega na bolje, sazrijevanje, porast, ...

Nelson, Leonard

Nelson [nε'lzɔn], Leonard, njemački filozof (Berlin, 11. VII. 1882 – Göttingen, 27. X. 1927). Profesor ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|