Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 335

Bjaljacki, Aljes

Bjaljacki [bjalja'cki], Aljes (Ales’) Viktaravič, bjeloruski politički aktivist (Vjartsilja, Karelija, ...

blud

blud (lat. stuprum), u običnom govoru, svako spolno ponašanje kojim se zadovoljava spolna pohota, a ...

Boisguillebert, Pierre le Pesant, sieur de

Boisguillebert (Boisguilbert) [bwagijbε:'ʀ; bwagilbε:'ʀ], Pierre le Pesant, sieur de, francuski ekonomist ...

brak (životna zajednica)

brak, životna zajednica žene i muškarca; društveni odnos između osoba različita spola reguliran pravnim ...

Brjusov, Valerij Jakovljevič

Brjusov [br’u'səf], Valerij Jakovljevič (Jakovlevič), ruski pjesnik (Moskva, 13. XII. 1873 – Moskva, ...

Buchanan, James McGill

Buchanan [bju:kæ'nən], James McGill, američki ekonomist (Murfreesboro, 2. X. 1919 – Blacksburg, 9. I. 2013). ...

Büchner, Georg

Büchner [by:'62179nəɹ], Georg, njemački književnik (Goddelau, 17. X. 1813 – Zürich, 19. II. 1837). Prožet ...

bula (iz latinskog)

bula (lat. bulla). 1. U starih Rimljana, okrugla kožnata ili metalna kutijica s hamajlijama, koja se ...

Caro, José Eusebio

Caro [ka'ro], José Eusebio, kolumbijski književnik (Ocaña, 5. III. 1817 – Santa Marta, 28. I. 1853). ...

cenzura

cenzura (lat. censura: procjena imetka, ocjena), kontrola i zabrana protoka informativnih, kulturnih ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|