Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 324

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

deontologija

deontologija (grčki τὸ δέον: dužnost + -logija), etička pozicija koja polazi od dužnosti kao osnove ...

Desnos, Robert

Desnos [dεs'nɔs], Robert, francuski pjesnik (Pariz, 4. VII. 1900 – Terezín, Češka, 8. VI. 1945). Rano ...

deviza

deviza (franc. devise), lozinka, geslo, mudra izreka koja služi kao pravilo; krilatica, parola. Nekad ...

Dobrović, Mirjana

Dobrović, Mirjana, hrvatska prevoditeljica (Banja Luka, 22. III. 1945 – Zagreb, 29. IV. 2004). Završila ...

Dorgelès, Roland

Dorgelès [dɔʀžəlε's], Roland (pravo prezime Lécavelé), francuski književnik (Amiens, 15. VI. 1886 – ...

Drijeva

Drijeva, srednjovjekovno trgovište na donjoj Neretvi, današnje naselje Gabela. Ime je dobilo po staroslavenskoj ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

Duns Scotus, Johannes

Duns Scotus [~ sko:'tus], Johannes (Ivan Duns Škot), škotski teolog i filozof (Duns, 1266 – Köln, 8. XI. 1308). ...

Dupuit, Jules Juvénal

Dupuit [dypɥi'], Jules Juvénal, francuski inženjer i ekonomski teoretičar (Fossano, Piemont, 18. V. 1804 ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|