Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 324

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

Europski sud za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava (engl. European Court of Human Rights), osnovan je 1959. u okviru Vijeća ...

fašizam

fašizam (tal. fascismo, od fascio: svežanj, snop < fasces: snop pruća sa sjekirom, koji je u starom ...

Fénelon, François de Salignac de la Mothe

Fénelon [fenəl61533'], François de Salignac de la Mothe, francuski pedagoški pisac i teolog (Fénelon, Périgord, ...

Fichte, Johann Gottlieb

Fichte [fi'62179tə], Johann Gottlieb, njemački filozof (Rammenau, 19. V. 1762 – Berlin, 29. I. 1814). Jedan ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

Folnegović, Fran

Folnegović, Fran, hrvatski političar (Slanovec kraj Zagreba, 17. II. 1848 – Zagreb, 18. VII. 1903). ...

Förster, Friedrich Wilhelm

Förster [fœ'rstəɹ], Friedrich Wilhelm, njemački pedagog i filozof (Berlin, 2. VI. 1869 – Kilchberg, ...

Foucault, Michel

Foucault [fukọ'], Michel, francuski filozof, društveni teoretičar i aktivist (Poitiers, 15. X. 1926 ...

frajkori

frajkori (njem. Freikorps), dragovoljačke postrojbe koje se pojavljuju od polovice XVII. st., a posebice ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|