Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 335

Erdődy, Ivan Nepomuk II.

Erdődy [ε'rdø:di], Ivan Nepomuk II. (Johannes Nepomucenus), hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban i podmaršal ...

ETA

ETA (akronim od baskijski Euskadi ta Askatasuna: Baskija i sloboda), ilegalna baskijska organizacija ...

etnička manjina

etnička ili nacionalna manjina, skupina stanovnika jedne države koja se po svojoj etničkoj pripadnosti ...

Europska unija

Europska unija (engleski European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih ...

Europski sud za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava (engl. European Court of Human Rights), osnovan je 1959. u okviru Vijeća ...

fašizam

fašizam (tal. fascismo, od fascio: svežanj, snop < fasces: snop pruća sa sjekirom, koji je u starom ...

Fénelon, François de Salignac de la Mothe

Fénelon [fenəl61533'], François de Salignac de la Mothe, francuski pedagoški pisac i teolog (Fénelon, Périgord, ...

Fichte, Johann Gottlieb

Fichte [fi'62179tə], Johann Gottlieb, njemački filozof (Rammenau, 19. V. 1762 – Berlin, 29. I. 1814). Jedan ...

filozofija

filozofija (grčki φıλοσοφία: ljubav prema mudrosti), nastojanje oko temeljnog uvida u ono što jest poradi ...

Folnegović, Fran

Folnegović, Fran, hrvatski političar (Slanovec kraj Zagreba, 17. II. 1848 – Zagreb, 18. VII. 1903). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|