Upit Sloboda, pronađeno natuknica: 324

Francuska

Francuska (République Française; France), država u zapadnoj Europi, između Belgije (duljina granice ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Franzen, Jonathan

Franzen [fræ'nzən], Jonathan, američki književnik (Western Springs, Illinois, 17. VIII. 1959). Po obrazovanju ...

Friedman, Milton

Friedman [fri:'dmən], Milton, američki ekonomist (New York, 31. VII. 1912 – San Francisco, 16. XI. 2006). ...

Gallait, Louis

Gallait [gale'], Louis (Joseph), belgijski slikar (Tournai, 10. V. 1810 – Bruxelles, 20. XI. 1887). ...

Giustizia e libertà

Giustizia e libertà [62721usti'cia ~ liberta'] (tal.: pravda i sloboda), tal. liberalno-socijalistički ...

Glockner, Hermann

Glockner [glɔ'knəɹ], Hermann, njemački filozof (Fürth, 23. VII. 1896 – Braunschweig, 11. VII. 1979). ...

Građani svijeta

Građani svijeta, međunarodni pokret sa sjedištem u Parizu koji teži nadnacionalnomu povezivanju radi ...

građanska prava

građanska prava, prava čovjeka kao člana polit. zajednice, države (državljanska prava); u širem se značenju ...

građanske slobode

građanske slobode, osobne slobode koje građanima omogućuju sudjelovanje u polit. životu i kontroli rada ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|