Upit Sloga, pronađeno natuknica: 164

Chopin, Frédéric François

Chopin [šɔp63338'], Frédéric François (polj. Fryderyk Franciszek), poljski skladatelj i pijanist (Żelazowa ...

citat

citat (njem. Zitat, prema lat. citatus: pozvan /za svjedoka/), doslovan navod riječi, rečenice ili ulomka ...

cursus

cursus [ku'rsus] (lat.: tijek), četverovrsna forma proznoga ritmičkoga kraja rečenice ili perioda uvriježena ...

čitaonica

čitaonica, klub čitatelja, učeno društvo i sl. udruga kojoj je, uz ostalo, zadatak promicanje čitanja ...

daktil

daktil (grč. δάϰτυλος: prst), trosložna metrička stopa sastavljena od jednoga dugoga ili naglašenog ...

Danci

Danci, indoeuropski narod, uz Norvežane i Šveđane pripada istočnonordijskoj (skandinavskoj) grani sjevernih ...

deseterac

deseterac, stih od deset slogova usmenoga i umjetničkoga pjesništva. U povijesnim pregledima europske ...

diftong

diftong (kasnolat. diphthongus, prema grč. δίφϑογγος: dvoglasan) (dvoglasnik, dvoglas), složeni samoglasnik ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

Dobrila, Juraj

Dobrila, Juraj, biskup i hrvatski narodni preporoditelj (Veli Ježenj, Pazin, 16. IV. 1812 – Trst, 13. I. 1882). ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >