Upit Sloga, pronađeno natuknica: 163

logogrif

logogrif (logo- + grč. γρῖφος: mreža; zagonetka), vrsta zagonetke, riječ koja nastaje promjenom, ispuštanjem ...

Lošinj

Lošinj, otok u skupini kvarnerskih otoka; 74,37 km2 sa 7587 st. (2011). Sjeverni dio otoka pruža se ...

ljoðaháttr

ljoðaháttr [l·jọu'ðahautr], »oblik za pjesmu«, staronordijski pjesnički metar koji se koristio u poučnim ...

Magdalenić, Miroslav

Magdalenić, Miroslav, hrvatski skladatelj, zborovođa, glazbeni pedagog i teoretičar (Čakovec, 14. VII. 1906 ...

Mandić, Matko

Mandić, Matko, hrvatski političar, novinar i publicist (Mihotići kraj Kastva, 28. IX. 1849 – Trst, Italija, ...

Manyōshū

Manyōshū [man·jo:šu:] (japanski: Zbirka deset tisuća listova), japanska najstarija i najveća pjesnička ...

marizam

marizam, glotogonijska teorija N. J. Marra, koju je nakon Marrove smrti (1934) razrađivao lingvist I. ...

Martinů, Bohuslav

Martinů [ma'rţinu:], Bohuslav, češki skladatelj (Polička, 8. XII. 1890 – Liestal, Švicarska, 28. VIII. 1959). ...

matrica

matrica (lat. matrix, genitiv matricis: matica). 1. U matematici, pravokutna tablica matričnih elemenata, ...

Miličević, Paskoje Mihov

Miličević, Paskoje Mihov, hrvatski graditelj (?, oko 1440 – Dubrovnik, 1516). Vjerojatno je bio iz Stona ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >