Upit Snake, pronađeno natuknica: 9

Snake

Snake [snẹik] (Snake River), rijeka u sjeverozapadnom dijelu SAD‑a, duga 1670 km, porječje obuhvaća ...

Columbia (rijeka)

Columbia [kəlʌ'mbiə] (Columbia River [~ ri'vəɹ]), rijeka u zapadnoj Kanadi i SAD-u; duga 2000 km (801 km ...

Havilland, Olivia de

Havilland [də hæ'vilænd], Olivia de, američka glumica britanskoga podrijetla (Tokyo, 1. VII. 1916 – ...

Idaho Falls

Idaho Falls [ại'dəhou fɔ:lz], grad na rijeci Snake, u jugoistočnom dijelu savezne države Idaho, SAD; ...

Lewis, Meriwether

Lewis [lu:'is], Meriwether, američki istraživač (blizina Charlottesvillea, 18. VIII. 1774 – kraj Nashvillea, ...

Litvak, Anatole

Litvak (engl. izgovor [li'tvək], franc. [litva'k]), Anatole, američko-francuski filmski redatelj, scenarist ...

Oregon

Oregon [ɔ:'rigən], savezna država SAD-a na pacifičkoj obali; 251 353 km2, 3 831 074 st. (2010). Oko ...

Washington (država)

Washington [wɔ:'šiŋtən], savezna država na pacifičkoj obali SAD-a; 176 366 km2, sa 6 724 540 st. (2010). ...

Yellowstone National Park

Yellowstone National Park [je'loustoun næ'šənəl pα:ɹk], najstariji i jedan od najvećih nacionalnih parkova ...