Upit Togliatti Palmiro, pronađeno natuknica: 2

Togliatti, Palmiro

Togliatti [toļ:a't:i], Palmiro, talijanski političar (Genova, 26. III. 1893 – Jalta, Ukrajina, 21. VIII. 1964). ...

političke stranke

političke stranke, dobrovoljna udruženja građana koja nastaju radi sudjelovanja u natjecanju za političku ...